گروه صنعتی بهران آسانبر

بازدید دکتر شریعتی از گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

جناب آقای دکتر شریعتی، ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و دکتر طاهری ریاست محترم استاندارد استان تهران و  هیات همراه در تاریخ 12/02/1400 از گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران بازدید به عمل آوردند.

هیات مذکور از خطوط تولید قطعات آسانسور و پله برقی و بخش های مختلف کارخانه بازدید نمودند.

 به نقل از ایشان گروه صنعتی بهران، مجموعه ای جامع در حوزه تولید بوده که این خود امر جهادیست و در جهت  اقتصاد مقاومتی گام برداشته شده است.

همچنین وی با بیان اینکه “مهمترین وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی می باشد”

افزود، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران با توجه به کارگیری نیروهای متخصص در زمینه ساخت و تولید و در دست داشتن نمایندگی در سطح کشوهایی چون ، آلمان، ترکیه، امارات، آذربایجان، عمان و چین میتواند، با برنامه ریزی جهت توسعه دانش فنی، در سال های آتی  به عنوان یک برند کاملا ایرانی، قابل رقابت با دیگر برندها در سطح جهانی باشد.

بازدی دکتر شریعتی از کارخانه گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر