چهار دانستنی جالب برای درک ایمنی آسانسور- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

چهار حقیقت جالب برای درک بهتر آسانسورها

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران | دانستی آسانسور | چند حقیقت جالب درباره آسانسورها

 

دانستنی های آسانسور، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

آسانسورها برای ایمنی طراحی شده اند. امروزه در آسانسور ها از چهار الی هشت کابل سیم بکسل استفاده می شود. در صورت پاره شدن هر یک از این کابل ها سیستم ترمز آسانسور به کار افتاده و کابین آسانسور متوقف می شود. دانستنی جالب دیگر آنست که سیم بکسل های آسانسور از فولاد انعطاف پذیر و کنف پیچانده شده تهیه شده و هر یک عدد کابل توانایی تحمل وزن کل کابین و ظرفیت باری آن را دارد! پس حتی یک کابل هم در صورت جانمایی مناسب میتواند شما را سالم به مقصد برساند.🤗

دانستنی های آسانسور-فلکه موتور آسانسور و بخشی از سیم بکسل های فولادی- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
فلکه موتور آسانسور و بخشی از سیم بکسل های فولادی

فضای آسانسور ها برای تسکین استرس بهینه شده است. در ابتدا اغلب مردم به آسانسور ها اعتماد نداشتند. اما با گذشت زمان طراحان آسانسور دست به اقدامات جالبی زدند. تا به حال به این فکر کرده اید چرا در آسانسورها از موسیقی آرام بخش استفاده میشود ؟ یا چرا اکثر کابینهای آسانسور آینه دارند؟ بله درست حدس زدید. اینها همه تمهیداتی بود برای کاهش استرس مسافران آسانسورها.

دانستنی های آسانسور- ترس و تعجب دو کودک در اولین تجربه سواری آسانسور- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
ترس و تعجب دو کودک در اولین تجربه سواری آسانسور

آسانسور سواری به مراتب از ماشین سواری ایمنی بیشتری دارد. بله اشتباه نمی کنید! از نظر آماری تعداد حوادث اتومبیل هایی که هر روزه از آنها برای جا به جایی استفاده میکنید صدها برابر بیشتر از حوادث آسانسور است! به طوریکه سالانه بیست و شش حادثه آسانسور در جهان رخ میدهد. اما تنها در هر یک ساعت، بیست و شش هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی آسیب می بینند.

دانستنی های آسانسور- سیم بکسل های آسانسور و سیم اضطراری و ریل های راهنما- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
سیم بکسل های آسانسور و سیم اضطراری و ریل های راهنما

آسانسور سابقه ای تاریخی دارد. اختراع آسانسور مربوط به عصر حاضر نیست. دانشمند یونانی ارشمیدس اولین فردی بود که ایده استفاده از آسانسور را مطرح کرد. در آن زمان برای آسانسورها از نخ و قرقره و سبد به جای کابین استفاده می شد. در اوایل قرن بیستم استفاده از آسانسور گسترش یافت. جالب است بدانید در ابتدا آسانسور ها یک راننده یا متصدی داشتند. مسافران روی مبلمان می نشستند و گاها در آسانسور ها از لوستر و فرش استفاده می شد!

دانستنی های آسانسور- تصویر متصدی آسانسور در اوایل قرن بیستم- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
سمت چپ تصویر متصدی آسانسور در اوایل قرن بیستم

 

دانستنی های آسانسور، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران