مترو هشتگرد

مترو هشتگرد

ایستگاه مترو شهر جدید هشتگرد آخرین ایستگاه خط 5 مترو برون شهری و بخشی از پروژه قطار برقی کرج/شهر جدید هشتگرد است. این ایستگاه در آزاد راه کرج-قزوین جنب ورودی شهر جدید هشتگرد در انتهای خط مترو 25.8 کیلومتری میان کرج و شهر جدید هشتگرد قرار دارد.

شرکت بهران با استفاده از به روزترین تکنولوژی های روز و به کارگیری نیروی متخصص اجرای پروژه آسانسور های این خط مترو را به عهده دارد.

 

نام پروژه
زمان پروژه
موضوع پروژه
مدت زمان اجرا