پروژه پله برقی مرکز تجاری شمس العماره [سوابق کاری شرکت آسانسور و پله برقی بهران]

مرکز تجاری شمس العماره

نام پروژه
مرکز تجاری شمس العماره
زمان پروژه
موضوع پروژه
پله برقی
موقعیت پروژه
تهران
تعداد پله برقی
6 دستگاه

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، 6 دستگاه پله برقی سخت کار درمرکز تجاری شمس العماره واقع در شهر تهران تولید و راه اندازی کرده است.