گروه صنعتی بهران آسانبر

مجلس شورای اسلامی

نام پروژه
ساختمان کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
زمان پروژه
موضوع پروژه
آسانسور
موقعیت پروژه
تهران- بهارستان
تعداد آسانسور
10 دستگاه
سرعت
1.6 متر برثانیه
ظرفیت
13 نفره