گروه صنعتی بهران آسانبر

مترو خط ۶ تهران

نام پروژه
مترو خط ۶ تهران
زمان پروژه
موضوع پروژه
آسانسور
موقعیت پروژه
خط 6 مترو تهران
تعداد آسانسور
70 دستگاه
سرعت
1.6 متر برثانیه
ظرفیت
16 نفره