گروه صنعتی بهران آسانبر

مترو خط ۷ تهران

نام پروژه
خط 7 مترو تهران
زمان پروژه
موضوع پروژه
آسانسور
موقعیت پروژه
خط 7 مترو
تعداد آسانسور
49 دستگاه
سرعت
1.6 متر برثانیه
ظرفیت
16 نفره