گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران [ بهره برداری 78 پله برقی خط 6 مترو تهران ]

پروژه 78 دستگاه پله برقی خط 6 مترو تهران

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران | پروژه ها | مترو تهران

 

بهره برداری 78 پله برقی، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران

گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران، مفتخر است به عقد قرارداد طراحی، تولید، نصب و راه اندازی 78 دستگاه پله برقی در خط 6 مترو تهران که تا کنون 57 دستگاه از پله برقی ها بهره برداری شده است و الباقی در انتظار بهره برداری میباشند. ارتفاع برخی از این پله برقی ها بیش از 12.5 متر است.

ایستگاه مترو 17 شهریور- گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران-
ایستگاه مترو 17 شهریور-این ایستگاه در تقاطع با خط 7 می باشد.

خط ۶ مترو تهران یک خط درون‌شهری به طول ۳۸ کیلومتر (۲۷ کیلومتر فعال) با ۳۱ ایستگاه (۱۷ ایستگاه فعال) است. طول این خط در پایان ۴۲ کیلومتر و با تعداد ۳۲ ایستگاه خواهد شد و انتهای آن به ایستگاه شهرری (ایجاد تقاطع با خط ۱) خواهد رسید و به خط قطار سریع‌السیر تهران – مشهد متصل خواهد شد.

نشانگر زردرنگ پله ها جهت جلوگیری از لغزش مسافرین، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران
ایمنی ورودی پله برقی های بهران- نشانگر زردرنگ پله ها جهت جلوگیری از لغزش مسافرین

ایمنی پله برقی های بهران بارها اثبات شده است. و با برندهای خارجی همچون شیندلر و کونه قابل قیاس است. برای مثال یکی از نکات ایمنی رعایت شده در پله برقی های گروه صنعتی بهران نشانگر زردرنگ تفکیک کننده پله هاست. این نشانگر به تفکیک درست تر پله ها جهت ورود به آن کمک می کند.

پله برقی خط 6 مترو تهران، گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران