آسانسور و پله برقی بهران و چاپ مقالات در مجلات معتبر کشوری

چاپ مقالات بهران در مجلات معتبر کشوری

واحد علمی گروه صنعتی  آسانسور و پله برقی بهران با انجام آزمایشات ، حضور در وبینارها و سمینارهای مطرح جهانی در زمینه آسانسور و پله برقی و تلاش بی وقفه در این زمینه ، موفق به ارائه مقالات ارزشمندی در زمینه آسانسور و پله برقی گردیده اند  که با استقبال بی نظیر افراد متخصص در این زمینه مواجه شد.

از جمله مهمترین مقالات چاپ شده توسط واحد علمی بهران میتوان به :

مقاله مکانیزم ایمنی دوجهته و کامب پلیت پله برقی  در بهار سال 1400 در مجله رسمی دنیای آسانسور  و

 نیز مقاله سیستم انتقال قدرت مستقیم دریچه ای نو در صنعت پله برقی  در پاییز سال 1399  در مجله رسمی دنیای آسانسور اشاره کرد .

شرکت آسانسور و پله برقی بهران

 

کیفیت