گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر
موتور گیرلس گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر

Behran Gearless Motor Drive

Power, Speed, Safety

Reasons including innovation in design and quality of its parts and components have made this product, which is known as the first domestic gearless motor drive, as a quality and exportable product; the one that has also the capability to compete with the world’s leading counterparts.

BM360 series
BM360 series
BM320 series
BM320 series

The Most Important Advantages of Behran Gearless Motor Drives

Extraordinary softness in motion

Extraordinary softness in motion

Low energy consumption

Low energy consumption

High Radial Pressure Tolerance

High Radial Pressure Tolerance

High Static Load

High Static Load

Low noise

Low noise

Important Features of Behran Gearless Motor Drives

• Significant reduction in energy consumption;
• High efficiency;
• Eco-friendly;
• Ultra-soft motion with low noise and vibration;
• Improved balance condition due to reduced number of rotating parts;
• Reduce service and maintenance costs;
• Easy installation;
• Ability to install in MRL and MR modes of elevators.

Technical Specifications

Technical specifications of Behran elevator gearless motor drives