موتور گیرلس

موتور گیرلس های آسانسور

قدرت ، سرعت ، ایمنی

نوآوری در طراحی و بالا بودن کیفیت قطعات استفاده شده در تولید موتورگیرلس های بهران ، موجب شد این محصول که به عنوان اولین موتورگیرلس تولید ملی شناخته میشود ، به محصولی با کیفیت و صادراتی تبدیل گردد.

BM360 series
BM360 series
BM320 series
BM320 series

مهمترین مزایای موتور گیرلس بهران

نرمی فوق العاده در حرکت

Super softness in motion

مصرف پایین انرژی

Low Energy Consumption

سازگار با محیط زیست

Eco-friendly

نگهداری کم هزینه

Low-cost maintenance

کمترین صدا

Low noise

از ویژگی های مهم موتور گیرلس های بهران

• کاهش قابل توجه مصرف انرژی به دلیل کاهش استهلاک مکانیکی 

• راندمان بالا

• سازگار با محیط ز یست بدلیل عدم نیاز به استفاده از روغن 

• حرکت فوق العاده نرم و کاهش  صدا و ارتعاشات 

• بهبود شرایط بالانس به دلیل کاهش تعداد قطعات دوار

• کاهش هز ینه سرویس و نگهداری به دلیل استهلاک کمتر

• نصب آسان به دلیل کاهش وزن و ابعاد در مقایسه 

• قابلیت نصب در آسانسورهای MRL و MR

 

Motor Brake

Reliable performance

1 از 5

Bearings

eavy Duty Bearings
High Grade

2 از 5

Bearings

eavy Duty Bearings
High Grade

3 از 5

Super Strength

Ultra High Static Load

4 از 5

Motor Pulley

Special Impact/Wear/Fatigue-Resistant
Graphite-Rich Ductile Cast Iron

5 از 5

مشخصات فنی

مشخصات فنی سری های موتور گیرلس آسانسور بهران​