گروه صنعتی بهران آسانبر

جهان نــو شد ، هنگام بهار است

بانگ طرب ساز کنید که پیک عشق، موسم اهورایی بهار را بشارت آورد .
بیارایید جان تان را با عطر دل انگیز حضور، در بارگاه غالیه سای جان آفرین پاک.
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران اولین شادباش بهارانه ی قرن را همراه با بهترین آرزوها ، تقدیم وجود ارزشمند شما گرامیان می دارد .
باشد که قرنی بسازیم با شکوه و روزگاری سرشار از برکت و آبادانی ، با همتی از جنس تبار ایرانی.
گوارایتان باد چهره گشودن بهار.

نوروز 1400 گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران